Agencja Reklamowa

<section>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #333333;">Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia materiałów drukowanych na etapach takich jak projekt graficzny, wsparcie merytoryczne i marketingowe w doborze treści, druk oraz kolportaż materiałów drukowanych.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #333333;">Słowo drukowane mimo ekspansji internetu i różnego rodzaju technik multimedialnych nadal pozostaje jednym z głównych nośników informacji. Aby jak najlepiej wykorzystać ten kanał komunikacji proponujemy szereg poniższych rozwiązań.</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #333333;">ulotki, plakaty, wizytówki, gazetki reklamowe</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #333333;">informatory, czasopisma, teczki firmowe, metki</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #333333;">książki, foldery, broszury, blankiety</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #333333;">koperty firmowe, katalogi, papiery firmowe, listowniki</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #333333;">kalendarze, pocztówki, notatniki, zaproszenia</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #333333;">etykiety, naklejki, zawieszki, bloczki samokopiujące</span></li>
</ul>
</section>